The Gundam Wiki
Advertisement
The Gundam Wiki
# Title Airdate Script Production Storyboard Animation director
1 The Shooting Star She Saw April 7, 1995 Katsuyuki Sumisawa Yasunao Aoki Masashi Ikeda Nobuyoshi Nishimura
2 The Gundam Deathscythe April 14, 1995 Nana Harada Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
3 Five Gundams Confirmed April 21, 1995 Yumekichi Minatoya Nobuyoshi Nishimura
4 The Victoria Nightmare April 28, 1995 Tetsuya Watanabe Atsushi Shigeta
5 Relena's Secret May 5, 1995 Yasunao Aoki Akira Nishimori Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
6 Party Night May 12, 1995 Akemi Omode Nana Harada Toshifumi Kawase Yoshihito Hishinuma
Masanori Shino
7 Scenario for Bloodshed May 19, 1995 Katsuhiko Chiba Kunihiro Mori Shinya Sadamitsu Nobuyoshi Nishimura
8 The Treize Assassination May 26, 1995 Katsuyuki Sumisawa Takeshi Yoshimoto Hirohito Ochi Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
9 Portrait of a Ruined Country June 2, 1995 Akemi Omode Yasunao Aoki Koichi Chigira Nobuyoshi Nishimura
10 Heero, Distracted by Defeat June 9, 1995 Katsuhiko Chiba Nana Harada Masashi Ikeda Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
11 The Whereabouts of Happiness June 16, 1995 Akemi Omode Kunihiro Mori Nobuyoshi Nishimura
12 Bewildered Warriors June 23, 1995 Katsuhiko Chiba Tetsuya Watanabe Kunihiro Abe
Nobuyoshi Nishimura
Tsukasa Dokite
13 Catherine's Tears June 30, 1995 Katsuyuki Sumisawa Takeshi Yoshimoto Yumekichi Minatoya Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
14 The Order to Destroy 01 July 7, 1995 Akemi Omode Yasunao Aoki Masashi Ikeda Nobuyoshi Nishimura
15 To the Battleground Antarctica July 14, 1995 Toshifumi Kawase Tsukasa Dokite Koichi Chigira Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
16 The Sorrowful Battle July 21, 1995 Katsuyuki Sumisawa Kunihiro Mori Yumekichi Minatoya Nobuyoshi Nishimura
17 Betrayed by Home, Far Away July 28, 1995 Katsuhiko Chiba Tetsuya Watanabe Masashi Ikeda Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
18 Tallgeese Destroyed August 4, 1995 Toshifumi Kawase Yasunao Aoki Toshifumi Kawase Nobuyoshi Nishimura
19 Assault on Barge August 11, 1995 Akemi Omode Takeshi Yoshimoto Koichi Chigira Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
20 The Lunar Base Infiltration August 18, 1995 Katsuhiko Chiba Kunihiro Mori Masashi Ikeda Nobuyoshi Nishimura
21 Grief Stricken Quatre August 25, 1995 Akemi Omode Tetsuya Watanabe Yumekichi Minatoya Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
22 The Fight for Independence September 1, 1995 Katsuhiko Chiba Yasunao Aoki Akira Nishimori
Masashi Ikeda
Nobuyoshi Nishimura
23 Duo, the God of Death Once Again September 8, 1995 Katsuyuki Sumisawa Takeshi Yoshimoto Yumekichi Minatoya Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
24 The Gundam They Called Zero September 15, 1995 Toshifumi Kawase Kunihiro Mori Tsumori Beach Nobuyoshi Nishimura
25 Quatre VS Heero September 22, 1995 Masashi Ikeda Tetsuya Watanabe Masashi Ikeda Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
26 The Eternal Flame of the Shooting Stars September 29, 1995 Katsuyuki Sumisawa
Masashi Ikeda
Yasunao Aoki Nobuyoshi Nishimura
27 The Locus of Victory and Defeat October 13, 1995 Katsuyuki Sumisawa Yasunao Aoki
Kunihiro Mori
Kunihiro Mori Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
28 Passing Destinies October 20, 1995 Kunihiro Mori Nobuyoshi Nishimura
29 The Heroine of the Battlefield October 27, 1995 Masashi Ikeda Takeshi Yoshimoto Masashi Ikeda Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
30 The Reunion with Relena November 3, 1995 Katsuhiko Chiba Kunihiro Mori Yumekichi Minatoya Nobuyoshi Nishimura
31 The Glass Kingdom November 10, 1995 Katsuyuki Sumisawa Nana Harada Akira Nishimori Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
32 The God of Death Meets Zero November 17, 1995 Katsuhiko Chiba Yasunao Aoki Yumekichi Minatoya Nobuyoshi Nishimura
33 The Lonely Battlefield November 24, 1995 Akemi Omode Tetsuya Watanabe Masamitsu Hidaka
Tetsuya Watanabe
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
34 And Its Name is Epyon December 1, 1995 Katsuyuki Sumisawa Takeshi Yoshimoto Shinji Takamatsu
Shinichiro Watanabe
Nobuyoshi Nishimura
35 The Return of Wufei December 8, 1995 Kunihiro Mori Yumekichi Minatoya
Kunihiro Mori
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
36 Sanc Kingdom's Collapse December 15, 1995 Katsuhiko Chiba Yasunao Aoki Yoshiyuki Takei
Masamitsu Hidaka
Nobuyoshi Nishimura
37 Zero VS Epyon December 22, 1995 Katsuyuki Sumisawa Tetsuya Watanabe Akira Nishimori
Tetsuya Watanabe
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
38 The Birth of Queen Relena January 12, 1996 Akemi Omode Takeshi Yoshimoto Masamitsu Hidaka
Yasunao Aoki
Nobuyoshi Nishimura
39 Trowa's Return to the Battlefield January 19, 1996 Katsuyuki Sumisawa Kunihiro Mori Yumekichi Minatoya
Kunihiro Mori
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
40 A New Leader January 26, 1996 Katsuhiko Chiba Yasunao Aoki Yasunao Aoki
Akira Nishimori
Nobuyoshi Nishimura
41 Crossfire at Barge February 2, 1996 Akemi Omode Tetsuya Watanabe Masamitsu Hidaka
Tetsuya Watanabe
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
42 Battleship Libra February 9, 1996 Katsuyuki Sumisawa Nana Harada Goro Taniguchi
Kunihisa Sugishima
Nobuyoshi Nishimura
43 Target: Earth February 16, 1996 Akemi Omode Takeshi Yoshimoto Yumekichi Minatoya
Takeshi Yoshimoto
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
44 Go Forth, Gundam Team February 23, 1996 Katsuhiko Chiba Kunihiro Mori Akira Nishimori
Kunihiro Mori
Nobuyoshi Nishimura
45 Signs of the Final Battle March 1, 1996 Akemi Omode Yasunao Aoki Yasunao Aoki
Masamitsu Hidaka
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
46 Milliardo's Decision March 8, 1996 Katsuyuki Sumisawa Tetsuya Watanabe Goro Taniguchi
Kunihisa Sugishima
Nobuyoshi Nishimura
47 Collision in Space March 15, 1996 Katsuhiko Chiba Nana Harada Masamitsu Hidaka Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
48 Takeoff into Confusion March 22, 1996 Katsuyuki Sumisawa Takeshi Yoshimoto Akira Nishimori Nobuyoshi Nishimura
49 The Final Victor March 29, 1996 Yasunao Aoki Yasunao Aoki
Tetsuya Watanabe
Shinichi Sakuma
Hitoshi Waraya
Advertisement