The Gundam Wiki
Advertisement
The Gundam Wiki

Season 1

Episode # Title Screenplay Storyboard Director Animation director Japanese Airdate English Airdate
Character Mecha
#1 Iron and Blood Mari Okada Tatsuyuki Nagai Tatsuyuki Nagai
Naomichi Yamato
Michinori Chiba Hiroshi Arisawa October 4, 2015 June 4, 2016
#2 Barbatos Tatsuyuki Nagai
Naomichi Yamato
Shinya Watada
Naomichi Yamato Katanao Akai Shin'ya Kuzumeki October 11, 2015 June 11, 2016
#3 Glorious Demise Shinya Watada
Masami Obari
Shinya Watada Kenichi Ohnuki Masami Obari October 18, 2015 June 18, 2016
#4 The Price of Life Toshizo Nemoto Yoshikazu Miyao Shoji Ikeno Takao Maki Sakiko Uda October 25, 2015 June 25, 2016
#5 Beyond the Red Sky Hajime Kamoshida Ken Ohtsuka Shigeru Ueda Takuro Shinbo Ken Ohtsuka November 1, 2015 July 9, 2016
#6 As For Them Michihiro Tsuchiya Susumu Nishizawa Kyoko Kotani Munetaka Abe November 8, 2015 July 16, 2016
#7 Whaling Hajime Kamoshida Susumu Nishizawa
Iwao Teraoka
Naomichi Yamato Juri Toida Kan Arizawa November 15, 2015 July 23, 2016
#8 The Form of Closeness Toshizo Nemoto Shun Kudo Katano Akai
Shuji Sakamoto
Nagisa Nakajima
Shin'ya Kuzumeki November 22, 2015 July 30, 2016
#9 Sakazuki Mari Okada Yoshimitsu Ōhashi Shoji Ikeno Kenichi Ohnuki Masami Obari November 29, 2015 August 6, 2016
#10 A Letter from Tomorrow Michihiro Tsuchiya Susumu Nishizawa Tomo Okubo Takao Maki
Teruko Udahaya
Teruko Udahaya December 6, 2015 August 13, 2016
#11 Human Debris Hajime Kamoshida Shinya Watada Takuro Shinbo Shingo Abe December 13, 2015 August 20, 2016
#12 The Shoals Toshizo Nemoto Susumu Nishizawa Shigeru Ueda Kyoko Kotani Munetaka Abe December 20, 2015 August 27, 2016
#13 Funeral Rites Mari Okada Yoshiharu Ashino Naomichi Yamato Juri Toida
Nagisa Nakajima
Masami Obari December 27, 2015 September 10, 2016
#14 Vessel of Hope Michihiro Tsuchiya Hirokazu Hisayuki Katano Akai
Shuji Sakamoto
Nagisa Nakajima
Shin'ya Kuzumeki January 10, 2016 September 17, 2016
#15 Trail of Footprints Hajime Kamoshida Iwao Teraoka Shoji Ikeno Kenichi Ohnuki Kunihiro Abe January 17, 2016 September 24, 2016
#16 Fumitan Admoss Shinsuke Ōnishi Yoshimitsu Oowashi Shun Kudo Shinichi Nozaki
Mika Yamamoto
Momoko Kawai
Teruko Udahaya
Teruko Udahaya January 24, 2016 October 1, 2016
#17 Kudelia's Decision Michihiro Tsuchiya Susumu Nishizawa Tomo Okubo Takuro Shinbo Kan Arizawa January 31, 2016 October 8, 2016
#18 Voice Toshizo Nemoto
Mari Okada
Hirokazu Hisayuki
Yoshimitsu Oowashi
Yoshimitsu Oowashi Kyoko Kotani Shingo Abe February 7, 2016 October 15, 2016
#19 The Gravity of Wishes Mari Okada Shinya Watada
Iwao Teraoka
Shinya Watada Juri Toida
Nagisa Nakajima
Munetaka Abe February 14, 2016 October 22, 2016
#20 Brother Shinsuke Ōnishi Susumu Nishizawa Shuji Sakamoto
Katano Akai
Jiro Mashima
Shin'ya Kuzumeki February 21, 2016 November 5, 2016
#21 To the Place of Return Hajime Kamoshida Susumu Nishizawa
Hirokazu Hisayuki
Shigeru Ueda Kenichi Ohnuki Masami Obari February 28, 2016 November 12, 2016
#22 Not Yet Home Michihiro Tsuchiya Susumu Nishizawa Naomichi Yamato Shinichi Nozaki
Mika Yamamoto
Momoko Kawai
Kunihiro Abe March 6, 2016 November 19, 2016
#23 The Final Lie Mari Okada
Hajime Kamoshida
Susumu Nishizawa
Iwao Teraoka
Shoji Ikeno Takuro Shinbo Teruko Udahaya March 13, 2016 November 26, 2016
#24 A Future Reward Iwao Teraoka
Tatsuyuki Nagai
Yoshimitsu Oowashi
Tomo Okubo
Kyoko Kotani
Nagisa Nakajima
Kizen Watanabe
Shingo Abe
Manabu Katayama
Kan Arizawa
March 20, 2016 December 3, 2016
#25 Tekkadan Mari Okada Iwao Teraoka
Tatsuyuki Nagai
Tatsuyuki Nagai
Shinya Watada
Michinori Chiba
Kenichi Ohnuki
Takao Maki
Juri Toida
Kan Arizawa March 27, 2016 December 10, 2016

Season 2

Episode # Title Screenplay Storyboard Director Animation director Japanese Airdate English Airdate
Character Mecha
#26 New Blood Mari Okada Tatsuyuki Nagai Michinori Chiba Hiroshi Arisawa October 2, 2016 October 7, 2017
#27 In the Midst of Jealousy Susumu Nishizawa Naomichi Yamato Juri Toida October 9, 2016 TBA
#28 Battle Before Dawn Hajime Kamoshida Iwao Teraoka Shigeru Ueda Kyoko Kotani Masami Obari October 16, 2016 TBA
#29 The Trigger of Success October 23, 2016 TBA
#30 Inauguration of the Arbrau Defence Force Shinsuke Ōnishi, Mari Okada Susumu Nishizawa Shoji Ikeno Juri Toida, Shinichi Nozaki Kenichi Takase October 30, 2016 TBA
#31 Silent War Mayori Sekijima November 6, 2016 TBA
#32 My Friend Mari Okada, Hajime Kamoshida Iwao Teraoka, Shinya Watada Shinya Watada Watabe Takayoshi, Naoko Nakamoto Shin'ya Kuzumeki November 13, 2016 TBA
#33 Sovereign of Mars Mari Okada Osamu Kamei Shun Kudo Shuri Todia, Hiromitsu Morishita Masami Obari November 20, 2016 TBA
#34 Vidar Rising Hajime Kamoshida, Mari Okada Tetsuto Saitoo, Shinya Nishikida Naomichi Yamato Kyoko Kotani Kenichi Takase November 27, 2016 TBA
#35 Awakening Calamity Tatsuto Higuchi, Mari Okada Osamu Kamei, Kazuki Akane December 04, 2016 TBA
#36 Stained Wings December 11, 2016 TBA
#37 Chryse Defensive Battle December 18, 2016 TBA
#38 Hunter of Angels December 25, 2016 TBA
#39 Counsel January 15, 2017 TBA
#40 Lit by a Blazing Sun January 22, 2017 TBA
#41 Natural For a Human January 29, 2017 TBA
#42 Settlement February 5, 2017 TBA
#43 Revealed Intentions February 12, 2017 TBA
#44 The Man Who Holds the Soul February 19, 2017 TBA
#45 If this is the End February 26, 2017 TBA
#46 For Whom? March 5, 2017 TBA
#47 Scapegoat March 12, 2017 TBA
#48 Promise March 19, 2017 TBA
#49 McGillis Fareed March 26, 2017 TBA
#50 Their Place April 2, 2017 TBA


Advertisement